Posviacka novej zvonice SED Košeca

V nedeľu 6. júla 2008 v deň 593. výročia mučeníckej smrti upálením svedka Božej pravdy majstra Jána Husa, sa konali na nádvorí SED v Košeci spomienkové služby Božie, v rámci ktorých bola posvätená nová zvonica.

Zhotovená bola z podnetu našej bývalej bohuznámej bývalej obyvateľky, ktorej pozostalosť poslúžila práve na tento vznešený účel. A tak hlas dvoch zvonov po slávnostnom akte posviacky, ktorú vykonal brat Jozef Havrila, senior TU seniorátu, zaznel na jej pamiatku. Liturgiou poslúžili Ondrej Peťkovský, farár-konsenior miestneho CZ, teológ Jozef Pacek a podpísaný. Služieb Božích pod holým nebom sa spolu s obyvateľmi, ich rodinnými príslušníkmi a personálom zúčastnilo okolo 300 účastníkov. Slávnostný ráz tohto nedeľného podvečerného podujatia umocnilo i vystúpenie záriečskeho zborového spevokolu. Medzi vzácnymi hosťami nechýbal ani starosta obce Radomír Brtáň so svojimi spolupracovníkmi a poslancami, dozorca a cirkevníci z miestneho CZ, predstavitelia VÚC Trenčín, partneri diakonických stredísk, ako aj početní sponzori a spolupracovníci nášho zariadenia. Zvláštny autobus priviezol na toto podujatie aj obyvateľov Domova dôchodcov z neďalekého Púchova. Na záver tohto bohoslužobného zhromaždenia zaznela pieseň „Hleď, Bože, lásky...“ v podaní mužskej speváckej skupiny SED Košeca, počas ktorej bola zapálená symbolická Husova hranica (vatra). Pri jej plameňoch pokračoval kultúrny program v podaní folklórneho súboru zo Zliechova striedavo so záriečskym spevokolom. V altánku SED bolo pre prítomných pripravené občerstvenie, tentoraz vo forme dobrého gulášu, ktorý ochotne pripravili naši kuchári. Po občerstvení zotrvala dobrá nálada pri speve aj ľudových piesní. Ofera z tohto milého podujatia v sume 11.600 korún je určená na dobročinné ciele evanjelickej diakonie. Atmosféru uvedenej akcie vám priblíži fotogaléria v aktuálnych oznamoch na stránke www.diakoniakoseca.sk.

Ľubomír Marcina | 21.7.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart