Posviacka obnovenej modlitebne v Kálnici

Slová oslavnej piesne Toľko dôvodov v podaní domáceho spevokolu otvorili slávnostné služby Božie, ktoré sa konali v Cirkevnom zbore ECAV Beckov v dcérocirkvi Kálnica v 19. nedeľu po Svätej Trojici, 30. 10. 2011.

Pri príležitosti 65. výročia posvätenia modlitebne si ju Kálničania počas letných mesiacov t. r. svojpomocne a obetavo obnovili. Generálna oprava zahŕňala výmenu starej, poškodenej drevenej dlážky za leštenú dlažbu, očistenie a ošetrenie lavíc, nový drevený obklad stien. K tomu sa pridala výmena starého oltárneho priestoru za nový. Autorom realizovaného projektu je brat pána farára Petra Maca, Mgr. Ján Maca, interiérový dizajnér, ktorý t. č. pôsobí v Prahe a pochádza zo Senice.

Po tejto generálnej oprave bol dôvod k radostnej oslave Pána Boha, ktorý nás viedol, žehnal a pridával ochotných pracovníkov i obetavých cirkevníkov počas rekonštrukcie. Naše pozvanie prijali milí a vzácni hostia: dôstojný brat emeritný biskup Ivan Osuský, ktorý nám poslúžil zvesťou slova Božieho, a vznešená sestra seniorka Eva Juríková, ktorá vykonala po posviacačnej reči akt posviacky modlitebne po generálnej oprave. Liturgiou poslúžili bratia farári Pavol Černaj a Peter Maca a sestry farárky Jarmila Petrulová, Iveta Rubaninská a zborová farárka Monika Cipciarová. Slávnostnú atmosféru služieb Božích umocnili piesne domáceho spevokolu, básne, ktoré predniesla sestra Ružena Bandurová, ako aj radostný spev našich detí a mládeže.

Táto udalosť sa zapíše výraznými písmenami do dejín nášho cirkevného zboru, pretože v náročnej dobe sme dokázali za 5 mesiacov vykonať generálnu obnovu modlitebne iba z vlastných prostriedkov.

A pri tejto príležitosti sme sa aj my zapojili do projektu našej cirkvi 500 stromov reformácie v ECAV na Slovensku. Po slávnostných službách Božích brat emeritný biskup, sestra seniorka, zborová farárka, zborová dozorkyňa, kurátor, starosta obce Kálnica Ing. Ján Krchnavý a autor projektu oltára Mgr. Ján Maca pred modlitebňou zasadili pamätný Strom reformácie č. 13 - lipu malolistú.

Kiež by tu v nás Pán Boh zapaľoval a udržoval oheň viery, aby nezanikla! Je to prosba nad oltárom pre dnešok i našich potomkov.

Foto: Martin Markech, Peter Kočický, Miroslav Cipciar

Monika Cipciarová, zborová farárka | 14.11.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart