Posviacka obnovenej modlitebne v Lubeníku

Dňa 28. októbra 2007 sa konali slávnostné služby Božie pri príležitosti posvätenia obnovenej modlitebne vo fílii Lubeník (cirkevný zbor Chyžné, Gemerský seniorát).

V modlitebni sa vykonávali služby Božie aj predtým, ale priestory neboli vyhovujúce. A tak sa bratia a sestry z fílie rozhodli, že započnú dielo obnovy. Práce na modlitebni trvali niekoľko rokov. Vďaka ochotným darcom a sponzorom, ale i prácou bratov a sestier je teraz modlitebňa opravená.
Posviacku vykonala sestra seniorka Mgr. Darina Basariková, ktorá bola aj slávnostnou kazateľkou. Liturgami boli brat farár Mgr. Jaroslav Petro, ktorý niekoľko rokov v CZ pôsobil, sestra námestná farárka Mgr. Beata Fraňová, ako i sestra námestná farárka v CZ Chyžné Mgr. Emília Völgyiová. Svojím spevom obohatil služby Božie i zborový spevokol.
Ďakujeme Pánu Bohu za Jeho požehnanie, že sa môžeme tešiť z obnovenej modlitebne. „Ďakujte Hospodinu, lebo je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosť.“ (Žalm 107, 1)

Emília Völgyiová | 6.11.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart