Požehnané stretnutie spevokolov TUS

Nedeľa Cantate 6. mája 2012 bola aj pre viaceré cirkevné zbory Turčianskeho seniorátu nedeľou sakrálneho spevu. Na tradičnej prehliadke spevokolov, ktorá sa po prvýkrát konala v CZ Turany, sa zúčastnilo 13 spevokolov.

Piesne na oslavu Trojjediného Pána Boha zneli v podaní spevokolov z Turian, Krpelian, zo Sučian, z Martina, Vrútok, Príboviec, Necpál, Blatnice, zo Slovenského Pravna, z Mošoviec, Hája, zo Žiliny a z Púchova. K radostnej atmosfére prispeli aj mnohí poslucháči, ktorí zaplnili turiansky kostol do posledného miesta.

Nádherné nedeľné popoludnie bolo dôkazom veľkej Božej lásky a požehnania, ktoré nachádza odozvu v našich srdciach. A preto nech platí: "Spievajte Hospodinovi novú pieseň, lebo vykonal divné veci." (Ž 98, 1)

Martin Vargovčák, zborový farár CZ Turany | 15.5.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart