Požehnaný týždeň MOS v Herľanoch

V Herľanoch na východe Slovenska sa 8. - 1 2. 10. 2012 konal už 15. Biblicko-rekreačný týždeň Modlitebného spoločenstva (MOS) našej cirkvi na tému Kresťanská cirkev a jej misia vo svete.

Kresťania sú poslaní do celého sveta ako svedkovia o Ježišovi Kristovi. Na povzbudenie k takémuto svedectvu organizátori zvolili tému Kresťanská cirkev a jej misia vo svete.

Z celého Slovenska sa zišlo viac než 80 členov a priaznivcov MOS, ďalší ešte prichádzali z okolia na prednášky hosťa Stanislava Kaczmarczyka, ev. farára z Českého Těšína (prednášky: Misijný príkaz a prvá cirkev, Misia v rodine a cirkevnom zbore, Evanjelizácia ako dôležitý nástroj misie) a Slavomíra Sabola, biskupa VD ECAV (Misia a naša cirkev). Všetky prednášky našli odozvu aj v bohatej diskusii.

Popoludní sa mohli účastníci rozhodnúť pre semináre (MOS a ECAV – Michal Hreško, Vystrojenie misijného pracovníka – St. Kaczmarczyk, Nemocné deti v rodine – Ľubica Šťastná, Mocná Sibyla? – Ľuboslav Beňo). Súčasťou programu boli aj misijné bohoslužby v Rankovciach s vystúpením troch spevokolov – dvoch domácich a špeciálnym, ktorý tvorili účastníci týždňa. Počas jednotlivých dní sa konali modlitby za cirkevné zbory podľa čítania Tesnou bránou (Slatina nad Bebravou, Slavošovce, Slovenská Ľupča, Slovenská Ves a Slovenské Pravno).

Večerný čas účastníci trávili pri filmovom predstavení evanjelického misionára Kornela I. Haláta (vystúpili aj jeho živí pamätníci či pamätníci ešte jeho otca), Nicka Vujicica a sliezskej misie. Veľký záujem bol aj o nahrávky prednášok.

Ľuboslav Beňo, MOS, Rankovce | 15.10.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart