Prehliadka spevokolov Rimavského seniorátu

V nedeľu 2. októbra 2011 poobede sa uskutočnila v CZ Kokava nad Rimavicou milá udalosť: seniorátna prehliadka spevokolov Rimavského seniorátu. Ako každoročne, aj teraz ju pripravil vnútromisijný výbor Rimavského seniorátu.

Streli sme sa nie preto, aby sme súťažili, ale preto, aby sme piesňami oslavovali Hospodina. Stretnutie otvoril predseda VMV Martin Riecky, za obec Kokava nad Rimavicou sa prihovorila vedúca kultúry Janka Krotáková. Prehliadkou spevokolov nás sprevádzala dozorkyňa hnúšťanského cirkevného zboru Viera Sihelská.

Predstavili sa spevokoly z cirkevných zborov Drienčany, Gemer, Hnúšťa, Klenovec, Kokava nad Rimavicou, Rimavská Sobota. Na záver sa prihovoril brat senior Dušan German a v mohutnom speve všetkých spevokolov zaznela spoločná záverečná pieseň.

Naše spoločenstvo pokračovalo ďalej pri občerstvení v miestnom kultúrnom dome. Rozchádzali sme sa plní dojmov - povedané slovami Písma svätého: Dobre nám tu spolu bolo.

Martin Riecky, predseda VMV RIS | 5.10.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart