Prehliadka spevokolov Považského seniorátu

Dňa 10. júna 2007 sa konala v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Adamovských Kochanovciach prehliadka spevokolov Považského seniorátu. Zúčastnilo sa na ňom 13 spevokolov z cirkevných zborov Adamovské Kochanovce, Uhrovec, Bánovce-Horné Ozorovce, Trenčín, Kšinná, Trenčianske Stankovce, Lubina, Stará Turá, Podlužany, Nové Mesto nad Váhom, Krnča, Nitrianska Streda. Zvláštnym a milým hosťom bol spevokol z cirkevného zboru Košice.

Stretnutie otvoril domáci brat farár - konsenior Mgr. Ján Ochodnický. V úvodnom biblickom zamyslení nám sestra seniorka Mgr. Eva Juríková pripomenula, že spev je uvoľňovanie a prenášanie Božej moci. Na Božiu oslavu zaznievali nielen piesne jednotlivých spevokolov, ale aj výpovede z Písma Svätého. Podujatie vyvrcholilo spojením všetkých spevokolov do jedného a zaspievaním spoločnej piesne. Hymna našej evanjelickej cirkvi Hrad prepevný ukončila toto milé a požehnané popoludnie.

Mgr. Emília Völgyiová | 13.6.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart