Pripomenuli si 50.výročie konfirmácie

V CZ ECAV Podlužany si 20. 6. 2010 pripomenuli svoju konfirmáciu už zosnulým bratom farárom Ondrejom Prostredníkom st. 17 z 29 vtedajších konfirmandov.

Či snáď nad to môže byť väčšia radosť, sláva,
Ako stať sa kresťanom, nasledovať Pána?
Poznať evanjelium, ktoré v srdciach množí,
Vieru, lásku a nádej, dáva pokoj Boží. ES 267


Verš piesne bol mottom pre jubilujúcich konfirmandov, ktorí si v podlužianskom Božom chráme pripomenuli 24. apríl 1960, kedy boli konfirmovaní dnes už zosnulým bratom farárom Ondrejom Prostredníkom st. Na spomienkových službách Božích dňa sa zúčastnila jeho manželka a slávnostným kazateľom bol jeho syn Ondrej Prostredník, t. č. dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave.

Z 29 konfirmandov je dnes 24 žijúcich a 17 z nich prijalo pozvanie na dekádovú konfirmáciu. Za jubilantov sa prihovorila sestra Darina Lendvayová a veršovanú modlitbu predniesla sestra Lýdia Vedejová. Domáci brat farár Jozef Havrila ml. im udelil osobné požehnanie slovom Božím pri oltári a odovzdal rozpomienky na dekádovú konfirmáciu.

Potom jubilanti zasadli spoločne k prestretému nedeľnému stolu a rozhovorom.
Na hrob brata farára Ondreja Prostredníka v Trenčíne zaniesli kyticu kvetov, spomienok a vďaky.

Darina Lendvayová | 7.7.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart