ProChrist 2009 v Spišskej Novej Vsi

CZ ECAV v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s miestnou Rímskokatolíckou cirkvou, Cirkvou bratskou a Cirkvou adventistov siedmeho dňa pripravili od 1. do 6. 4. 2009 v aule Trangousovho domu bývalej baníckej školy podujatie ProChrist 2009.

ProChrist je kresťanské podujatie, konkrétne podnetné večery, pri ktorých sa satelitným príjmom vysielaným do celej Európy na vyše 1300 prenosových miest z nemeckého mesta Chemnitz vysielajú programy na každý večer, ktorých centrom je oslovenie človeka ku vzťahu so živým Bohom.
„ProChrist 2009 - Pochybnosti a úžas“. Tak znelo motto tohto ročníka. Pri našom uvažovaní o pochybnostiach sa môžeme stretnúť s myšlienkami, ktoré v nás vyvolajú úžas a ukážu nám nový životný smer. Ide o život a o veci, ktorým veríme alebo nie. Ide však aj o „neuveriteľnú skutočnosť, že Boh - Stvoriteľ sveta, sa chce stretnúť osobne s každým jedným človekom.

Link na video: http://www.youtube.com/watch?v=Mfd-cE9r5E8

Peter Klein, kaplán  | 30.4.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart