Radostná chvíľa v CZ Chyžné

Náš spolubrat Ondrej Belica z fílie Revúcka Lehota sa 7. novembra 2012 dožil vzácneho životného jubilea − 90 rokov života. Spolu s manželkou si v tomto roku pripomínajú aj 70 rokov spoločného života.

Roky sa im vryli do tváre,
vytvorili hlboké brázdy vrások,
čas postriebril vlasy,
ruky tvrdé od práce,
cez mnohé prešli v živote,
radostné i bôľne.


Ako povedal náš spolubrat s manželkou: nikdy sa Pána Boha nespustili. Viera sprevádzala celý ich život, ochotne slúžili mnohé roky v cirkevnom zbore. Náš spolubrat vykonával funkciu presbytera a vyše 20 rokov kurátora našej fílie. Počas jeho služby sa podarilo opraviť interiér aj exteriér chrámu Božieho v Revúckej Lehote.

Našim jubilantom za celý cirkevný zbor prajeme veľa Božieho požehnania, pevnej sily a nádeje, aby verne naďalej kráčali za Tým, ktorý je Svetlom našich životov, za Pánom Ježišom Kristom.

Emília Völgyiová, nám. farárka, CZ Chyžné | 16.11.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart