Ratkovské duchovné osobnosti 2011

Na trojičnú nedeľu 19. júna 2011 sa v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Ratkovej sa uskutočnili slávnostné služby Božie, ktorých súčasťou bola umelecká kompozícia Ratkovské duchovné osobnosti. Na slávnosti sa zúčastnili aj evanjelici z Budapešti.

Hlavným kazateľom na službách Božích bol emeritný biskup Mgr. Ján Midriak, ktorý sa vo svojej kázni zamyslel nad minulosťou a budúcnosťou gemerskej obce Ratková, kde svetlo sveta uzreli také významné osobnosti slovenskej kultúry a vedy, ako sú evanjelický biskup a básnik Daniel Bachát – Miloslav Dumný, maliar Samuel Beláni a botanička, mineralogička a speleologička Izabela Textorisová.

Liturgovali ThDr. Jerguš Olejár, senior Gemerského seniorátu, Mgr. Dušan Pavel Hrivnák, konsenior Gemerského seniorátu, Mgr. Ing. Danica Hudecová, zborová farárka z Revúcej, a Mgr. Adriana Hrivnáková, administrátorka ratkovského cirkevného zboru.

Na slávnostných službách Božích sa zúčastnila aj delegácia zo Slovenského evanjelického cirkevného zboru v Budapešti so svojou farárkou Mgr. Hildou Guláčiovou-Fabuľovou, ktorá tiež liturgovala

Po skončení služieb Božích nasledovala literárno-hudobná kompozícia Ratkovské duchovné osobnosti venovaná ratkovským slávnym rodákom: evanjelickému biskupovi a básnikovi Danielovi Bachátovi – Miloslavovi Dumnému, maliarovi Samuelovi Belánimu a botaničke, mineralogičke, speleologičke Izabele Textorisovej. Okrem biografických údajov zazneli básne A. Bacháta-Dumného, P. O. Hviezdoslava, J. Smreka a M. Kováča. Cieľom literárno-hudobnej kompozície bolo oživiť cirkevný, ale aj spoločenský život v tomto regióne, ktorému sa pozornosť nevenovala najmenej 60 rokov.

Autorom scenára, režisérom a hlavným účinkujúcim bol doc. Juraj Sarvaš, bývalý člen Slovenského národného divadla, ktorému vynikajúco sekundovali študentky herectva Maria Olejníková a Monika Smolková. Hudobný sprievod zabezpečili prof. Belo Riečan − organ a Jozef Karvaš − trúbka.

Po skončení literárno-hudobnej kompozície sa jej účastníci z interiéru kostola presunuli do exteriéru kostola, aby emeritný biskup Mgr. Ján Midriak spolu so starostom obce Ratková Milanom Faklom odhalili pamätnú tabuľu S. Belánimu a I. Textorisovej. Pamätná tabuľa sa mohla realizovať vďaka sponzorovi Ing. Danielovi Janšovi.

Krásne nedeľné chvíle venované ratkovským rodákom prítomní zakončili na miestnom cintoríne, kde vzdali hold ratkovským evanjelickým duchovným, a zároveň si sľúbili, že na budúci rok v tretiu júnovú nedeľu sa opäť stretnú a zaspomínajú si na nich.

PhDr. Daniela Baranová, PhD.  | 20.6.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart