Rimavský seniorát má nový erb

Po Považskom senioráte majú nový erb aj v Rimavskom senioráte. Slovom Božím a modlitbou ho uviedol generálny biskup Miloš Klátik 24. marca 2012 na seniorálnom konvente Rimavského seniorátu v Klenovci.

Históriu seniorátu a vzácnu pečať z roku 1642, z ktorej sa vychádzalo pri vytváraní erbu, priblížil vo svojom referáte heraldik prof. Leon Sokolovský.

Erb bol vytvorený v zmysle cirkevného zákona ECAV na Slovensku č. 2/2010.

Viac o erbe Rimavského seniorátu sa dočítate v Návrhu na heraldické a sfragistické symboly Rimavského seniorátu od Leona Sokolovského a Ladislava Vrtela - TU.

Martin Riecky, zborový farár, Kokana n/R | 29.3.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart