S. Mikovíni – slovenský Leonardo da Vinci

Pod týmto názvom sa pri príležitosti 310. (?) výročia narodenia a 260. výročia úmrtia Samuela Mikovíniho konali 23. 3. 2010 v Banskej Štiavnici spomienkové podujatia. Deň spomienkových osláv nebol vybratý náhodne – presne v tento deň zomrel S. Mikovíni na ceste z Trenčína do Banskej Štiavnice (pozri v rubrike ECAV - História - Významné osobnosti).

Záštitu nad týmto podujatím prevzal primátor mesta Banská Štiavnica. Organizátormi boli mesto Banská Štiavnica, Evanjelický a. v. cirkevný zbor, BBSK – Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom, pracovisko Banská Štiavnica, Štátny ústredný banský archív, SPŠ S. Mikovíniho, Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok a Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici. Cieľom podujatí bolo pripomenúť si život a tvorbu významného polyhistora, matematika a kartografa Samuela Mikovíniho, ktorý prežil v Banskej Štiavnici takmer 15 rokov. V tomto meste zanechal po sebe veľa stôp. Významne sa zaslúžil o rozvoj baníckeho školstva, banského hospodárstva a výstavbu tajchov v Banskej Štiavnici a okolí.

Súčasťou spomienkových podujatí boli viaceré akcie určené pre študentov banskoštiavnických škôl a širokú verejnosť: prednáška Ing. Magdalény Sombathyovej (SBM) - Život a dielo Samuela Mikovíniho, niekoľkodňová výstava archívnych prameňov k tvorbe S. Mikovíniho v ŠÚBA, prehliadka expozície baníctva a baníckeho školstva na Slovensku v Kammerhofe. Pamiatku S. Mikovíniho si účastníci podujatí uctili položením venca vďaky k pamätnej tabuli na dome, kde žil a učil.

Vyvrcholením spomienkových osláv bolo literárno-hudobné pásmo o živote a diele S. Mikovíniho v evanjelickom chráme Božom, ktoré bolo spojené s prezentáciou CD mužského speváckeho zboru Štiavničan.

Na tomto rodákovi z Ábelovej (kde jeho otec pôsobil ako evanjelický farár) sa potvrdilo to známe:
S. Mikovíni vložil svoj život do služby pre ostatných. Pracoval pre ľudí a mesto, v ktorom žil. Vytvoril hodnoty, ktoré sú dodnes obdivuhodné – to pripomenuli aj vzácni hostia, ktorí sa na tomto spomienkovom podujatí zúčastnili. Na takýchto ľudí treba spomínať a brať si z ich obetavosti príklad pre dnešok.

Foto: Lužina

Adriana Matejková, Lenka Kusendová  | 31.3.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart