S Radostnými srdiečkami v Novom Meste

Detský spevokol Radostné srdiečka z cirkevného zboru v Podlužanoch 25. 4. 2010 navštívil na službách Božích bratov a sestry v Novom Meste nad Váhom.

Táto 3. nedeľa po Veľkej noci má názov Jubilate – Chváľte. K službe chvály a oslavy Pána Boha, ktorý vzkriesil z mŕtvych svojho Syna a nášho Spasiteľa Ježiša Krista, sa pásmom piesní a básní pridali aj Radostné srdiečka pod vedením brata farára Jozefa Havrilu ml. V Novom Meste nad Váhom pri zborovom farárovi Ľubomírovi Ďuračkovi slúži na kaplánskom mieste Michal Koreň, rodák z Podlužian. Brat kaplán v kázni slova Božieho na základe textu Zjavenia Jána 7, 9 - 11 zdôraznil mnoho dôvodov, ktoré nás majú viesť k radostnej oslave Trojjediného Boha. Nedeľa v chráme takou bola. Želáme si však, aby tak bolo aj vo všetky ostatné dni našich životov, aby sme boli každý deň verné Božie deti. To je hlavným cieľom misijnej práce s deťmi v detskom spevokole. Požehnaním je, že cez spoločenstvo, v ktorom sa ony samy vzdelávajú a rastú vo viere, môžu povzbudzovať aj ďalších – svojich poslucháčov.

Po službách Božích nás domáci zobrali na vyhliadku nad mestom – na kostolnú vežu. Novomestské sestry nás pohostili výborným nedeľným obedom a brat kaplán nás sprevádzal do fílie Čachtice na známu hradnú zrúcaninu.

Pán Boh nám v cirkvi daroval krásny deň. Chvála a vďaka Mu za to.

Z. H. | 6.5.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart