Seniorálne stretnutie žien v Dubovom

Dňa 8. júna 2008 sa v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Dubovom zišla temer stovka evanjelických žien na seniorálnom stretnutí Spoločenstva evanjelických žien Zvolenského seniorátu (SEŽ ZVS).

Toto milé podujatie sa udialo na podnet vnútromisijného výboru Zvolenského seniorátu.

Programom sprevádzala sestra farárka z Ľubietovej Renáta Rényeiová, ktorá je zároveň seniorálnou koordinátorkou SEŽ ZVS. Na úvod sa veriacim prihovorila a v chráme Božom všetkých za domáci cirkevný zbor privítala sestra Grajciarová – bývalá koordinátorka SEŽ ZVS. Biblickým príhovorom pokračovala sestra farárka Rényeiová, ktorá v ňom zdôraznila význam vody pre fyzický i duchovný život človeka. Z úst sestry farárky Rényeiovej odznela i prednáška Liliany Piačkovej Návštevy starých a chorých. Činnosť kňaza alebo zborových sestier?, ktorá bola podnetom pre živú diskusiu.

Bezprostrednú a sviežu atmosféru tohto stretnutia podporili svojimi vystúpeniami aj spevokol domáceho cirkevného zboru, ako aj deti z detskej besiedky.

Ďakujeme domácemu cirkevnému zboru a všetkým zainteresovaným do prípravy tohto podujatia a Pánu Bohu za milosť a pomoc pri organizovaní tohto stretnutia.

-cab- | 20.6.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart