Seniorálny konvent MYS

21. marca 2010 sa v Skalici zišli delegáti seniorálneho konventu Myjavského seniorátu ECAV na Slovensku, aby zhodnotili rok 2009 a vytýčili smerovanie seniorátu, ale aj jednotlivých zborov na rok 2010.

Okrem brata seniora Juraja Šefčíka a seniorálneho dozorcu Jána Eľku sa na konvente zúčastnili aj bratia generálny biskup Miloš Klátik a dištriktuálny biskup Milan Krivda. Na radnici prijal vzácnych hostí primátor mesta Stanislav Chovanec. Oboznámil ich s históriou, ale aj súčasnosťou Skalice a zdôraznil otvorenosť pre spoluprácu. Bratia biskupi sa poďakovali za dobré vzťahy medzi cirkevným zborom a mestom.

Služby Božie vykonal domáci brat farár Peter Švehla. V kázni slova Božieho zdôraznil Ježišove pozvania k tomu, aby sme boli mestom na vrchu, sviecou na svietniku a svetlom sveta vo všetkom, čo konáme.
Rokovanie konventu sa nieslo v konštruktívnej atmosfére. Brat senior vo svojej správe zhodnotil uplynulý rok a vyzval, aby sme sa nebáli žiť svoju vieru všade, kam nás Pán Boh posiela.

Bratia biskupi pozdravili konventuálov a pozvali na oslavy 400. výročia Žilinskej synody. Prítomných pozdravil aj emeritný biskup ZD Ivan Osuský.

Za priebeh konventu ďakujeme Pánu Bohu a za organizáciu patrí vďaka všetkým domácim cirkevníkom.

Peter Švehla, zborový farár | 24.3.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart