Slávnosť inštalácia vo Svätom Kríži

V nedeľu 16. októbra 2011 sa v drevenom artikulárnom chráme Božom vo Svätom Kríži – Lazisku konali slávnostné služby Božie, počas ktorých bol za zborového farára v CZ ECAV Svätý Kríž – Lazisko inštalovaný Daniel Baláž.

Voľba sa konala 11. septembra. Brat farár Daniel Baláž po skončení apelačnej doby prevzal farský úrad 29. septembra od administrátorky zboru – sestry seniorky Liptovsko-oravského seniorátu (LOS) Kataríny Hudákovej.

Prítomných domácich viery aj hostí privítala zborová dozorkyňa Elena Droppová. Po jej príhovore vystúpil spevokol CANTILENA zo Senice. Liturgiou poslúžili bratia farári Ján Molčan, (CZ Partizánska Ľupča), ako aj Vladimír Ferenčík (CZ L. Mikuláš) a Ján Paciga (niekdajší zborový farár v CZ Svätý Kríž – Lazisko).

Inštaláciu D. Baláža vykonala sestra seniorka LOS K. Hudáková spolu s asistentami J. Pacigom a V. Ferenčíkom. Kázňou slova Božieho poslúžil Ján Bunčák (CZ Trenčín). Inštalovaného pozdravili spevokol ZVON z Trenčína, za CZ Trenčín zborový dozorca Milan Samák, za obec Drietoma Emília Bátovská, za CZ Stará Turá Elena Víteková, za spolužiakov J. Molčan, seniorálny dozorca LOS Ondrej Mrlian, za rodný žilinský cirkevný zbor zborový farár Marián Kaňuch. Nechýbali ani príhovory zástupcov obce Svätý Kríž.

Kiež by sa pri novom duchovnom pastierovi v CZ Svätý Kríž – Lazisko splnili slová, ktoré uviedol na pozvánke na inštaláciu:
„Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, a svojou silou obdar svojho sluhu.“ Žalm 86, 16

Daniel Baláž, zborový farár | 24.10.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart