Slávnosť inštalácie v Turanoch

V prvú októbrovú nedeľu 4. 10. 2009 sa v preplnenom turianskom chráme Božom konala slávnosť inštalácie nového zborového farára Martina Vargovčáka. Inštalačný akt vykonal senior Turčianskeho seniorátu Jozef Havrila.

Tento veľký turčiansky zbor dostal po 16 rokoch nového brata farára, ktorý bol v júli zvolený na uprázdnené miesto, a s ním aj po prvýkrát v histórii sestru farárku, jeho manželku Kristínu, ktorá je námestnou farárkou.
Brata farára inštaloval senior Turčianskeho seniorátu Jozef Havrila. Slávnostným kazateľom bol farár Marián Bochnička z Liptovského Mikuláša, teda zo susedného seniorátu, kde manželia Vargovčákovci pôsobili od roku 2004.
Novému farárovi aj sestre farárke sa prihovorili viacerí hostia, farári zo susedných zborov Sučany a Krpeľany, zástupcovia z bývalých zborov, predstaviteľ rímskokatolíckej cirkvi a obecného zastupiteľstva. Dozorkyňa Viera Jarošová prečítala pozdrav od generálneho biskupa a básňou od Ladislava Fričovského, venovanej tejto príležitosti, pozdravil svojich nových kazateľov domáci zbor, spevokol a deti z detskej besiedky. Dvoma piesňami a slovom pozdravili svojho bývalého farára spevokolisti z Liptovskej Kokavy a cirkevníci z Liptovskej Porúbky a Liptovského Hrádku.
Nový brat zborový farár predniesol poďakovanie a krátky príhovor na základe textu z 1K 13, 7: „Láska všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádejá, všetko pretrpí.“ Vyjadril tak nádej, že Božia láska v Kristovi sa stane novým a základným hýbateľom i cieľom pre duchovný život turianskeho zboru s jeho tromi filiálkami: Šútovo, Nolčovo a Ratkovo.
Slávnosť sa ukončila spevom hymny Hrad prepevný a radosťou z Božej priazne.

-mv- | 19.10.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart