Slávnosť v Modre-Kráľovej

V nedeľu 13. 12. 2009 si CZ v Modre-Kráľovej pripomenul 100. výročie smrti Daniela Neumanna na slávnostných službách Božích spojených s prezentáciou starobylého nástroja od Neumannovej rodiny a podujatím v múzeu historickej školy.

Prínos prvého evanjelického učiteľa v Kráľovej Daniela Neumanna pre cirkevný zbor vyzdvihla zborová farárka v kázni na text Sk 3, 19 – 20. S jeho príchodom prišli evanjelikom v Kráľovej, ktorá v tom čase bola súčasťou modranského cirkevného zboru, „časy duchovného osvieženia”.
Počas jeho pôsobenia bol položený základný kameň Evanjelického chrámu na Kráľovej v roku 1868, ktorý bol po siedmich rokoch dostavaný a vysvätený. Na týchto udalostiach mal významný podiel práve učiteľ Neumann, pretože až do príchodu Jozefa Javoša, prvého evanjelického farára v Kráľovej v roku 1875, bol v pravom zmysle slova duchovným zboru práve on.
„Duchovní pastieri, ktorí prišli do Kráľovej po Neumannovi, neprišli do púšte, do ničoho, ale mohli nadviazať na Neumannove požehnané pôsobenie, na jeho učiteľskú činnosť a dokonca i kázanie, ktoré na raňajších a večerných službách Božích spočiatku, na požiadanie miestnych evanjelikov, nezištne vykonával…” (z kázne zborovej farárky).

Prezentácia starobylého nástroja v kostole
Presne v deň stého výročia smrti učiteľa Daniela Neumanna bol v Evanjelickom kostole v Modre-Kráľovej v rámci hlavných služieb Božích slávnostne prezentovaný hudobný nástroj – krídlo, ktoré vlastnil Jaroslav Neumann, syn učiteľa Daniela Neumanna. Najmladšia dcéra Jaroslava Neumanna Oľga Pivková so synom sa rozhodli nástroj darovať nášmu cirkevnému zboru. Krídlo je umiestnené pred oltárom v kostole.
Na starobylom nástroji predniesla dve hudobné skladby (od J. S. Bacha a F. Liszta) pani riaditeľka ZUŠ v Modre Mgr. art. Lýdia Cibulová. Zároveň stručne predstavila nástroj a jeho viedenskú mechaniku, ktorá sa vyrábala do roku 1930.

Prezentácia dávnych vianočných zvykov v múzeu historickej školy
Evanjelickí učitelia mali kedysi na starosti pečenie a roznášanie vianočných oblátok. Vianočné oblátky roznášali do rodín žiaci vyslaní pánom učiteľom. Tento dávny zvyk, ktorý sa tradoval aj v Kráľovej, po službách Božích predstavili deti z miestneho cirkevného zboru pod vedením pani učiteľky Marty Galádovej.
Polhodinový program detí sa uskutočnil v múzeu historickej školy vedľa kostola, v ktorom je v spolupráci so SNM Ľ. Štúra v Modre inštalovaná dobová expozícia z čias učiteľa Daniela Neumanna.

Sidonia Horňanová, zborová farárka  | 11.1.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart