Slávnosť v Nitrianskej Strede

17. nedeľu po Svätej Trojici si bratia a sestry z cirkevného zboru pripomenuli 263. výročie posvätenia svojho artikulárneho chrámu a zároveň ďakovali Bohu za to, že po dvoch rokoch prác sa im podarilo generálne opraviť fasádu chrámu.

Zvesť Božieho slova, ktoré prišiel zvestovať brat biskup Západného dištriktu Milan Krivda, ktorý všetkým pripomenul príbeh Zachea. Ten vo svojom postavení bohatého muža liezol na strom ako malé dieťa, aby len videl Ježiša, mal túžbu, ktorú máme mať aj my, keď prichádzame do chrámu – vidieť Ježiša.

Posviacku obnoveného chrámu vykonala sestra seniorka Považského seniorátu Eva Juríková. Spolu s domácimi kňazmi liturgovali aj Ján Jančo, ktorý v zbore pôsobil v nedávnej minulosti, Vladimír Kunovský, ktorý je rodákom z cirkevného zboru.

Predstavitelia zboru sa poďakovali sestre dozorkyni Alžbete Remeňovej, ktorá sa svojou obetavosťou najviac pričinila o obnovu chrámu, keď pomáhala pri zháňaní štedrých darcov, pri všetkých prácach, neraz trávila pri obnove chráme aj celé dni. No najväčšia vďaka patrí Trojjedinému Pánu Bohu, že pridal aj ďalších ochotných ľudí, ktorým otvoril srdcia i dlane k tomu, aby tento chrám mohol slúžiť a byť miestom Božej chvály ešte dlhé roky.

Martin Bobák, námestný farár | 20.10.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart