Slávnosť v Pliešovciach a Zaježovej

Druhá májová nedeľa v CZ v Pliešovciach bola výnimočnou nedeľou. V rámci hlavných služieb Božích sa konali dve slávnosti. Prvá bola venovaná mamám a starým mamám pri ich sviatku; potom nasledoval úvod presbyterov do ich zborových funkcií.

Deti z MŠ svojím vystúpením potešili nielen mamy a staré mamy, ale všetkých prítomných na službách Božích.
Úvod zborového dozorcu, presbyterov, kostolníka a kantorky vykonal brat senior Hontianskeho seniorátu Miroslav Dubek. Povzbudil ich všetkých v práci, ktorá ich čaká, a poprial im všetkým veľa Božieho požehnania.
Pri východe z chrámu Božieho boli všetky mamy a staré mamy obdarené krásnym darčekom, ktoré pripravili pani učiteľky. Po týchto slávnostiach v chráme Božom sa prítomní „oslávenci“ vybrali na spoločný slávnostný obed.
No nedeľa sa tým ešte neskončila. Poobede sa konali v Zaježovej (časť Pliešoviec) nešporné služby Božie. Aj tie boli venované mamám a starám mamám. Po skončení sa nerozchádzali hneď domov, ale aj pre ne sa konala malá oslava. Pri vzájomných rozhovoroch, káve a zákuskoch si posedeli, pospomínali a oslávili ten svoj krásny deň.

K. Kmecová, zborová farárka, Pliešovce | 3.6.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart