Slávnosť v Trenčianskych Tepliciach

V prvú adventnú nedeľu si veriaci v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku so sídlom v Trenčíne vo filiálke Trenčianske Teplice pripomenuli 80. výročie posvätenia svojho chrámu. Zborový dozorca Milan Samák v úvode privítal brata biskupa ZD ECAV Milana Krivdu.

Brat biskup domácim viery poslúžil zvesťou Božieho slova. Pripomenul, že kostol v Trenčianskych Tepliciach celé roky slúži nielen domácim členom cirkevného zboru, ale aj mnohým kúpeľným hosťom z celého Slovenska i zo zahraničia. Nezabudol vyzdvihnúť význam synody z roku 1921, ktorá sa konala práve v Trenčianskych Tepliciach ako prvá po vzniku 1. Československej republiky a viedla k osamostatneniu dnešnej ECAV na Slovensku, k vzniku jej súčasnej organizačnej štruktúre a k prechodu od autoritatívneho usporiadania k demokratickému synodálno-presbyteriálnemu usporiadaniu.

Zborový farár Ján Bunčák na znak vďaky a úcty odovzdal bratovi biskupovi nové profilové CD zborového spevokolu ZVON. Ide v poradí už o tretie CD, ktoré spevokol realizoval za posledných desať rokov.

Foto: http://www.ecav-trencin.eu/index.php?page=fotogaleria&id=108

Ján Bunčák, zborový farár | 30.11.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart