Slávnosť zlatej konfirmácie v Ostrej Lúke

V ostrolúckom cirkevnom zbore mali v 16. nedeľu po Sv. Trojici dôvod na radosť. Po päťdesiatich rokoch, teda pri príležitosti zlatej konfirmácie, stretlo sa v Ev. chráme Božom v Dubovom, vo filiálke Ostrej Lúky, 41 zlatých konfirmandov zo Slovenska i Čiech.

Domáci brat farár J. Čáby sa konfirmandom i celému bohoslužobnému zhromaždeniu prihovoril slovami 2Tim 1, 2.6. Zdôraznil, že tak, ako oni vo svojej mladosti potrebovali ľudí nepokryteckej viery¸ akými boli aj biblická Loida či Eunika, aj oni teraz majú byť svedkami viery pre súčasných ľudí. Za konfirmandov pozdravil cirkevný zbor domáci kurátor J. Oravec, ktorý vo svojom príhovore vyznal, že hoci mnohí sa vo svojom živote v zložitých časoch od Pána Boha vzdialili, dostalo sa im milosti vrátiť sa k Pánu Bohu späť. Domáci spevokol Efata, báseň a hudobné vystúpenie mladých sestier prispeli k sviatočnej atmosfére bohoslužieb, počas ktorých bola prislúžená aj Večera Pánova.

Dojímavú atmosféru podčiarkla aj účasť jedného zo zlatých konfirmandov, Teodora Launera, syna brata farára Gustáva Launera, ktorý dlhé roky pôsobil v Ostrej Lúke.

Po službách Božích sa pozvaní hostia zúčastnili na slávnostnom obede, kde v osobných rozhovoroch a priateľskej atmosfére uzatvorili toto požehnané podujatie. Povzbudzujúce bolo od nejedného vďačného konfirmanda počuť slová: Som hrdý na to, že som evanjelik.

Ján Čáby, zborový farár, Ostrá Lúka | 8.10.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart