Slávnostné chvíle v Drženiciach

Tohoročná 22. nedeľa po Trojici sa do dejín malého cirkevného zboru Drženice zapísala veľkými písmenami. V tento deň si domáci viery, rodáci aj hostia pripomenuli 150. výročie posvätenia tunajšieho chrámu Božieho. Pri príležitosti jubilejného roku malé stádočko drženických evanjelikov ďakovalo Pánu Bohu i za realizáciu generálnej opravy svojho stánku Božieho zvonka i zvnútra.

Okrem Pamiatky posvätenia chrámu sa teda tešili aj z jeho posviacky pri príležitosti generálnej opravy, ktorú vykonal biskup ZD Milan Krivda po povzbudzujúcej zvesti slova Božieho. Biskupská návšteva bola o to vzácnejšia, že ju v Drženiciach vítali prvýkrát po štvrťstoročí, ako to v úvode pripomenula obetavá zborová dozorkyňa Renáta Gunárová.

Úprimným prianím Božieho požehnania pozdravili spoločenstvo veriacich i seniorálny dozorca Dunajsko-nitrianskeho seniorátu Vlastimil Synak, drženický starosta a presbyter Ondrej Baláž a napokon domáci námestný farár Ján Ľachký. Hudobný pozdrav priniesli mladí kantori Monika Matiašovicová a Tomáš Zachar piesňou z vlastnej autorskej dielne a sesterský zbor povzbudil Piesňou požehnania i spevokol z Devičian so svojou zborovou farárkou Annou Ľachkou.

Ján Ľachký | 22.11.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart