Slávnostné služby Božie v Príbovciach

V nedeľu 15. 4. 2012 sa v cirkevnom zbore v Príbovciach uskutočnili slávnostné služby Božie za účasti generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika. Po nich bol zasadený strom reformácie.

Na slávnostných službách Božích sa zúčastnilo vyše 300 veriacich tunajšieho cirkevného zboru, ktorý tvoria evanjelici až zo 14 obcí: Príboviec, Koštian nad Turcom, Turčianskeho Petra, Trebostova, Trnova, Valče, Beníc, Rakova, Ležiachova, Socoviec, Slovian, Kláštora pod Znievom, Turčianskeho Ďura a Vrícka, ako aj evanjelici z neďalekého cirkevného zboru z Blatnice, ale i ďalší občania z Príboviec a blízkeho okolia a hostia.

Úvodné slovo patrilo zborovej dozorkyni Ing. Viere Krškovej, ktorá zastávala túto funkciu dve volebné obdobia. Liturgovali generálny biskup Miloš Klátik, senior Turčianskeho seniorátu Jozef Havrila, zborový farár CZ Blatnica Tomáš German a domáci zboroví farári Marek Szabó a Zuzana Szabóová. Zaspievali naše deti pod vedením sestry farárky Zuzany Szabóovej. Báseň zarecitoval Ivan Giač a piesňami nás podporil zborový spevokol pod vedením zborovej kantorky Milady Sopoligovej.

Kázňou slova Božieho poslúžil brat generálny biskup Miloš Klátik. Posväcujúcu reč, modlitbu, slávnostné požehnanie a posvätenie obnovenej strechy kostola i nových okien mal senior Jozef Havrila.

Na týchto službách Božích boli do funkcií uvedení noví zboroví funkcionári, ktorí zároveň zložili aj sľub. Zvolení do funkcií boli počas výročného konventu cirkevného zboru v Príbovciach 12. 2. 2012. Senior Turčianskeho seniorátu Jozef Havrila uviedol do funkcie nového zborového dozorcu Petra Šaláta. Následne zborový farár Marek Szabó uviedol do funkcií aj poddozorkyňu Andreu Vybošťokovú, kurátora Pavla Kamiena a presbyterov Natašu Junasovú, Ruženu Gašparíkovú, Jelu Veterníkovú, Vieru Lukášikovú, Vladimíra Bušfyho, Vlastu Bakovú, Evu Urbanovú, Elenu Selkovú, Vladimíra Rišiana, Ladislava Letricha, Martu Piatrikovú, Jána Franeka, Vieru Krškovú, Ivanu Galbavú, Dagmar Bajanovú, Annu Karabovú, Jozefa Šaláta, Rastislava Rusnáka a Ľubomíra Žilu.

Na záver slávnostných služieb Božích zaznela naša evanjelická hymna Hrad prepevný je Pán Boh náš. Potom sme pred kostolom zasadili strom reformácie (pozri správa Ďalší strom reformácie zasadili v Príbovciach).

Fotografie: Kazimír Rusnák

Ľubomír Žila, Príbovce  | 18.4.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart