Slovensko-srbský letný biblický tábor

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Podlužany v spolupráci s Evanjelickou diakoniou ECAV na Slovensku zorganizoval v dňoch 15. − 21. júla 2012 v Janoškovom dome misijný tábor pre deti z Kovačice.

Cirkevný zbor v Podlužanoch už niekoľko rokov pripravuje v spolupráci s Evanjelickou diakoniou vianočné balíčky pre deti do Srbska. Pri odovzdaní balíčkov a stretnutí v Srbsku v Kovačici v decembri minulého roku sme sa dohodli na rozšírení spolupráce s diakonickým centrom (Centar za socjalni rad, Kovačica-Opovo) i cirkevným zborom v Kovačici. A tak sme tento rok pozvali v termíne od 15. − 21. júla 2012 na misijný letný tábor na Slovensko srbské deti, ktoré boli pre zlé sociálne pomery, zneužívanie či týranie vyňaté zo svojich biologických rodín a umiestnené v náhradných rodinách a sú v starostlivosti diakonie a cirkevného zboru v Kovačici.

Prvým cieľom letného tábora bola evanjelizácia detí pomocou biblických lekcií Úžasná veda, za vyučovanie ďakujeme sestrám Monike Gabčovej a Janke Plachtinskej, vzájomná komunikácia v skupinkách, učenie nových piesní, spoločné modlitby. Okrem toho sme pripravili bohatý športový program, tvorivé dielne, návštevu jaskyne, aquaparku, Vysokých Tatier, plavárne, bowlingu. V piatok sme mali srbský deň, ktorý sa niesol aj v znamení špecialít srbskej kuchyne.

Druhým cieľom bolo, aby sa medzi slovenskými a srbskými deťmi vytvorili vzťahy, ktoré by mohli prerásť do hlbšieho a dlhodobého priateľstva mladých kresťanov, ktorých viac ako slovanský jazyk spája viera v Pána Ježiša Krista. To sa aj podarilo, o čom svedčila záverečná rozlúčka v piatok večer a v sobotu ráno, naplnená slzami.

Celej 30-člennej skupine detí s vedúcimi zo Srbska sme ponúkli, že pobyt na Slovensku so všetkými nákladmi na ubytovanie, stravu, vstupné, programové náklady uhradíme z vlastných prostriedkov. V tomto nás podporila Evanjelická diakonia na Slovensku, Východný dištrikt ECAV, Považský seniorát, cirkevné zbory Lubina a Kalná nad Hronom i jednotlivci, za čo úprimne ďakujeme.

Cirkevný zbor v Podlužanoch organizuje letný detský biblický tábor každoročne, tentoraz išlo už o 9. ročník. Ostatné roky chodíme do Janoškovho domu v Liptovskom Hrádku, ktorý má pre nás osobitné čaro svojimi priestormi, polohou i atmosférou. S deťmi so Srbska sme prežili úžasný čas, opäť sme mohli precítiť, čo je to spontánna vďačnosť za maličkosti, a našou najväčšou radosťou je, že sme dali deťom, ktoré boli v živote ťažko skúšané, možnosť poznať Božiu lásku i lásku blížneho priateľa. Preto s nádejou pozeráme aj do budúcnosti a radi by sme pripravili podobný projekt pre ešte väčší počet detí.

Jozef Havrila ml., námestný farár, Podlužany  | 1.8.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart