Spevokol z Podlužian v Novom Meste nad V.

V nedeľu 27. februára 2011 spevokol dospelých a ďalší členovia nášho cirkevného zboru z Podlužian navštívili Cirkevný zbor ECAV Nové Mesto nad Váhom, kde poslúžili spevom na službách Božích.

Nedeľa po Deviatniku bola na tému „Dar Božieho slova“. Domáci brat farár Ľubomír Ďuračka vo svojej kázni pripomenul, že Božie slovo je vzácny dar. Dar, ktorý nám dáva náš Pán do každej situácie, keď nevieme, ako ísť ďalej. Vtedy Pán Boh hovorí: Dal som Ti svoje slovo do tvojich úst. To slovo, ktoré nám dal je nielen dobré, povzbudivé, ale je dokonalé a večné.

Ustarostenosť v srdci skľučuje človeka, ale dobré slovo mu spôsobuje radosť (Príslovia 12, 25). Radosťou a povzbudením pre všetkých prítomných boli určite aj naše piesne, ktorými sme chceli obohatiť služby Božie. Viacerí spevokolisti sa kvôli ochoreniu nemohli zúčastniť, preto sme na vystúpenie nastupovali s určitými obavami. Vystúpili sme v dvoch blokoch, v ktorých spolu s piesňami zazneli aj básne. V krátkosti brat dozorca Jozef Hruška predstavil náš cirkevný zbor a prítomným bratom a sestrám sa prihovoril aj náš brat farár Jozef Havrila ml. Našou prítomnosťou na službách Božích sme chceli nielen poslúžiť spevom, ale chceli sme i pozdraviť brata Michala Koreňa, rodáka z Podlužian, ktorý slúži v tomto cirkevnom zbore na kaplánskom mieste. Za vystúpenie sme si vyslúžili úprimný potlesk a poďakovanie od domáceho brata farára. Nielenže sme spestrili a obohatili služby Božie, ale - ako povedal - priniesli sme povzbudenie pre oživenie ich spevokolu.

Po službách Božích nás novomestské sestry pohostili výborným nedeľným obedom, po ktorom sme odišli pozdraviť svojím pásmom piesní a básní aj bratov a sestry vo filiálke Hrádok. Služby Božie tu slúžil brat kaplán Michal Koreň. Prítomní bratia a sestry neskrývali radosť zo spoločenstva, ktoré sme spolu vytvorili, a po malom občerstvení, ktoré bolo i tu pre nás pripravené, sme si urobili spoločnú fotografiu.

Prežili sme pekný a Pánom Bohom požehnaný deň. Tento deň bol pre nás všetkých plný povzbudenia k tomu, čo robíme a o čo sa snažíme: slúžiť Pánu Bohu na jeho česť a chválu.

Jana Šebeňová st.  | 4.3.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart