Spevokol ZVON v Prahe

Trenčiansky evanjelický spevokol ZVON a súbor starej hudby Musica Poetica z Trenčína v dňoch 27. až 29. 11. 2009 pripravili spoločný adventný program, ktorým sa snažili v začínajúcom sa adventnom čase vytvoriť poslucháčom svojimi piesňami a hudbou príjemnú atmosféru.

Spoločné vystúpenie sa uskutočnilo v sobotu v podvečer v historickej časti Prahy na Vyšehrade v Starém purkrabství. História tohto tajomného miesta je spätá s povesťami, ktoré spracoval Alois Jirásek pod názvom „Staré povesti české.“ Tieto povesti povýšili toto územie na jedno z najpamätnejších miest českého národa. Vyšehrad vznikol ako opevnené hradisko v 10. storočí. Súčasťou Vyšehradu je aj cintorín, miesto posledného odpočinku skoro 600 významných osobností českej kultúry a vzdelanosti. Aj na začiatku 21. storočia si Vyšehrad zachováva magickú atmosféru. Návštevníkom poskytuje jeden z najúžasnejších pohľadov na Prahu. Ponúka pokojné zastavenie, odpočinok a prechádzky v parkoch, podnecuje pozitívne naladenie pre kultúrne a duchovné vyžitie.

Spevokol ZVON a Musica Poetica v nedeľu dopoludnia vystúpili so svojím programom na mládežníckych službách Božích v Kostole sv. Michala V Jirchářích, ktorý patrí slovensky hovoriacemu zboru Evanjelickej cirkvi a. v. v Českej republike. Po skončení služieb Božích nám miestni mládežníci pripravili občerstvenie v priestoroch zborového domu. Myslím si, že všetci účastníci zájazdu si odniesli len tie najkrajšie spomienky.

Bc. Milan Samák | 2.12.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart