Spevokol Zvon vystúpil v Čachticiach

Počas spomienkových osláv 160. výročia IV. sednice spolku Tatrín, ktoré sa konali v Čachticiach v dňoch 11. a 12. augusta 2007, v sobotu 11. augusta 2007 slávnostne odhalili pamätnú tabuľu rodičom J. M. Hurbana. Na tejto slávnosti účinkoval zborový spevokol ZVON z Cirkevného zboru ECAV Trenčín.

Hurbanovi rodičia boli pochovaní na miestnom evanjelickom cintoríne, ich hroby sa nám však nezachovali. Základ finančnej zbierky na pamätnú tabuľu tvorila ofera zo slávnostných služieb Božích, ktoré sa uskutočnili 22. apríla 2007 v evanjelickom kostole v Trenčíne v rámci Roku J. M. Hurbana.

Ján Bunčák | 28.8.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart