Spevokol ZVON z Trenčína v Békéscsabe

Spevokol ZVON z Cirkevného zboru ECAV na Slovensku v Trenčíne sa v dňoch 22. – 24. júna 2007 zúčastnil na medzinárodnom festivale zborového spevu Sándora Erkela v Békéscsabe (Maďarsko). Okrem neho tam vystupovali ďalšie spevokoly z Galanty, Poľska a Békéscsaby. Dlhotrvajúci a skandovaný potlesk bol pre členov nášho spevokolu veľkou odmenou za ich doterajšiu usilovnú prácu a povzbudením do ďalších nácvikov. Dve vystúpenia v najväčšom evanjelickom chráme v strednej Európe (v piatok v rámci festivalu a v nedeľu na službách Božích) sa stali pre nich nezabudnuteľným zážitkom.

Účastníci zájazdu mali, samozrejme, možnosť stretnúť sa so Slovákmi žijúcimi v tomto meste a dozvedieť sa veľa zaujímavého z ich histórie i zo súčasnosti. Boli dojatí ich srdečnou a úprimnou pohostinnosťou. Aj keď sa nevedeli dorozumieť s každým, hudba a pieseň prekonávali akékoľvek rečové bariéry.
Domáci cirkevný zbor v rámci služieb Božích v mene hostí pozdravil zborový farár Ján Bunčák. Zdôraznil, že i keď sa náš spevokol snaží spievať čo najlepšie, nemá ambíciu byť koncertným telesom. Jeho zameraním je spevom zvestovať Pána Ježiša Krista. Hovoril o viere v Neho, ktorá nepozná hranice medzi krajinami, národmi či národnosťami. Viera naráža len na prekážky, ktoré jej sami staviame do cesty v našich srdciach. Predstaviteľov a členov tamojšieho zboru zároveň pozval na návštevu Trenčína.
Členovia nášho zájazdu sa chcú touto cestou svojim hositeľom z tamojšieho cirkevného zboru i mesta ešte raz poďakovať za ich príkladnú starostlivosť a zaželať im veľa Božieho požehnania. Zájazd nášho spevokolu sa smel uskutočniť aj vďaka finančnej podpore od msta Trenčín, ktoré na seba prevzalo veľký podiel nákladov spojených s dopravou účastníkov zájazdu.

Mgr. Ján Bunčák | 26.6.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart