Spevokoly BAS sa stretli v Dúbravke

Spevokoly Bratislavského seniorátu sa v tomto roku stretli v Bratislave – v dcérocirkvi Dúbravka v nedeľu 10. júna 2012 o 15.00 hod. Stretnutie uviedol domáci brat farár Ján Hroboň; medzi piesňami sa prihovoril aj senior Bratislavského seniorátu Boris Mišina.

Charakter piesní bol široký - od dobre známych z každonedeľných služieb Božích až po spirituály typu Hush (Somebody's calling my name). Vystúpenie deviatich spevokolov nemalo len prezentačný charakter, ale najmä vnútromisijný - Božie slovo, ktoré hovorí k môjmu vnútru, do srdca každého, či je už veriaci a či pred Pánom Bohom uniká. Pán stále volá každého človeka jeho menom. Vďaka Mu za to, že Jeho hlas nás ešte stále volá!

Tibor Jančík, zborový farár, Senec | 13.6.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart