Spevokoly BAS sa stretli v Piešťanoch

Tohtoročná prehliadka spevokolov Bratislavského seniorátu sa konala už tradične na 2. adventnú nedeľu, teda 5. decembra 2010 - tentoraz v Evanjelickom a. v. kostole v Piešťanoch.

Členov spevokolov Bratislavského seniorátu, ktorí v mrazivom počasí 2. adventnej nedele zavítali do piešťanského evanjelického kostola, privítal brat zborový farár Branislav Dolinský. Úvodné slovo mal brat konsenior BAS Marián Čop, ktorý prítomným zaželal: „Nech láska Božia v nás prebýva nielen v týchto chvíľach 2. adventnej nedele, ale vždy, keď budete spevom chváliť Pána Boha vo svojich cirkevných zboroch.“ Zároveň ospravedlnil spevokoly z bratislavskej Dúbravky, Bratislavy a komorný zbor SALUS, ktoré do Piešťan nemohli prísť pre choroby či poruchu autobusu. Aj preto sa spevokolisti dohodli, že ich ďalšie stretnutie sa uskutoční v teplejšom období, a to na sviatok Svätej Trojice - čo okrem iného umožní aj rozšíriť výber prezentovaných piesní.

Prehliadku začal spevokol z Bratislavy-Petržalky tradične výborným prednesom troch piesní pod taktovkou sestry Zlatice Klátikovej.

Nasledovali vystúpenia spevokolov z Modry-Kráľovej, Horných Salíb, Trnavy, Modry a Piešťan. Výborne sa uviedol aj nováčik prehliadky – Spevokol Bratislavského medzinárodného zboru (Bratislava International Church). Spevokol Evanjelického lýcea (titulné foto) sa na prehliadke BAS predstavil už pred dvoma rokmi vo Veľkom Grobe. Oba spevokoly vystúpili pod vedením Ivany Sabanošovej, M.S.M.

Vystúpenia jednotlivých zborov boli pretkávané čítaním z Písme svätého. Príjemné popoludnie bolo zakončené posedením a rozhovormi v zborovej sieni pri občerstvení, ktoré pripravili pozorní hostitelia z Piešťan. Spev znel - minimálne v našom aute - aj počas celej cesty domov...

Edita Škodová | 6.12.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart