Spevokoly Považského seniorátu sa prezentovali

V Evanjelickom chráme Božom v Lubine sa v nedeľu 14. júna 2009 uskutočnilo vystúpenie trinástich spevokolov cirkevných zborov v Považskom senioráte, ktoré nás potešili spevom povzbudili slovom.

Na vystúpení sa zúčastnili spevokoly z CZ Lubina, Kšinná, Bzince pod Javorinou, Podlužany, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Adamovské Kochanovce, Nitrianska Streda, Nitrianska Streda – filiálka Krnča, Bánovce nad Bebravou, Uhrovec a Trenčianske Stankovce. Z CZ Podlužany vystúpil aj detský spevokol Radostné srdiečka.

Jednotlivé spevokoly potešili ostatných účastníkov spevom minimálne dvoch nacvičených piesní. Vrcholom vystúpenia spevokolov bol spev dvoch spoločných piesní Dnes ešte platí a Nádherný spasiteľ, ktoré spevokoly cvičili jednotlivo vo svojich zboroch, ale na tomto vystúpení ich zaspievali spoločne.

Okrem spevu spevokolov, ktorý potešil srdcia účastníkov, slovom z Písma svätého a krátkymi zamysleniami povzbudili aj napomenuli prítomných moderátori podujatia –¬ Mgr. Eva Juríková, seniorka Považského seniorátu a zborová farárka v CZ Lubina, ako aj Mgr. Ján Ochodnický, konsenior Považského seniorátu a zborový farár v CZ Adamovské Kochanovce.

Vystúpenie spevokolov z cirkevných zboroch v Považskom senioráte bolo v chráme Božom v Lubine slávnostne ukončené mohutným spevom evanjelickej hymny Hrad prepevný. Požehnanie prítomným udelila sestra seniorka Eva Juríková.

Daniel Baláž  | 18.6.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart