Spevokoly sa prezentovali v Uhrovci

V nedeľu 6. júna 2010 sa v Ev. chráme Božom v Uhrovci uskutočnilo vystúpenie spevokolov z cirkevných zborov v Považskom senioráte (POS), na ktorom sa zúčastnilo 275 spevokolistov.

Prítomných privítal domáci zborový farár Martin Šípka, ktorý prítomným poslúžil biblickým zamyslením. Postupne sa predstavilo 14 spevokolov z cirkevných zborov a filiálok Uhrovec, Zemianske Podhradie, Bzince pod Javorinou, Podlužany (detský spevokol Radostné srdiečka), Nitrianska Streda, Lubina, Krnča, Podlužany, Kšinná, Trenčín, Adamovské Kochanovce, Trenčianske Stankovce, Bánovce nad Bebravou-Horné Ozorovce, Topoľčany.

Vystúpenie spevokolov, na ktorom sa zúčastnilo 275 spevokolistov, moderovali Jozef Havrila – námestný farár Podlužany a koordinátor spevokolov POS, a Katarína Srncová. Nechýbalo ani vystúpenie všetkých spevokolov so spoločnými piesňami Vzhliadni na nás a Dnes ešte platí.

Na záver sestra seniorka Považského seniorátu Eva Juríková poďakovala koordinátorovi spevokolov v POS Jozefovi Havrilovi. K prítomným sa prihovorila slovami Písma svätého na základe listu Kolosenským 3, 16. Zdôraznila, aby sme nedovolili diablovi, aby narúšal našu prácu. Vyzvala, aby sme sa modlili nielen za svoj cirkevný zbor, ale aj za iné cirkevné zbory. Zároveň poďakovala všetkým, ktorí sa v zboroch venujú zborovému spevu. Vyslovila prianie, aby neutíchal spev na našich perách a aby zaznieval aj vtedy, keď na nás doľahnú skúšky života. Pripomenula dôležitosť oslavovania Pána Boha piesňami. Prítomní prijali od sestry seniorky aj záverečné požehnanie.

Dirigenti jednotlivých spevokolov boli ocenení kvetom a zároveň pre celý spevokol dostali aj diplom za účasť na tomto stretnutí.

Foto: Jana Bartová

Daniel Baláž, zborový kaplán Stará Turá | 22.6.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart