Spevom oslávili Boha

V chráme Božom v Lehote nad Rimavicou sa v októbri 2009 konalo stretnutie spevokolov Rimavského seniorátu. Zúčastnili sa na ňom spevokoly z 8 cirkevných zborov a odznelo 24 viachlasných skladieb.

Božím chrámom sa niesli skladby najrôznejších žánrov sprevádzané hrou na klavíri, gitare a harmonike. Týchto ľudí rôzneho veku z rozličných miest spojila láska k hudbe a túžba spevom osláviť Pána Boha.
Moderátorkou programu bola sestra Anna Germanová, ktorá na úvod vyjadrila túžbu, aby po boku skúsených, skôr narodených spevákov, sa zaúčali aj ďalší, mladší, a tak mohli prevziať štafetu, a tiež aby ochotní, odborne zdatní dirigenti mohli viesť ľudí, ktorí by vďačne spievali Bohu. Prihovorila sa aj starostka obce Marta Pálešová, ktorá poďakovala domácej sestre administrátorke za zorganizovanie takéhoto podujatia.
Potom sa predstavili jednotlivé spevokoly v poradí od konca abecedy – teda od Tisovca až po Drienčany. Cieľom však nebolo súťažiť, vybrať najlepších, ale navzájom sa povzbudiť a hlavne radostne osláviť Pána Boha.
Na záver sa prihovoril administrujúci senior Rimavského seniorátu brat Dušan German. Po prehliadke spevokolov sa zúčastnení presunuli do kultúrneho domu, kde spojili svoje hlasy a na pódiu spoločne zaspievali pieseň „Kto ruku k ceste žitím podá“. V kultúrnom dome bolo pripravené aj milé a bohaté pohostenie. Ďakujeme všetkým, ktorí s láskou, bez nároku na odmenu venujú svoj čas a zverené dary spevu na oslavu Pána Boha.

Erika Sukovská, seniorálna kaplánka | 6.11.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart