SPK Rimavského seniorátu bola v Babinci

Duchovní z Rimavského seniorátu sa 17. mája 2007 stretli na svojom pravidelnom mesačnom zasadnutí seniorálnej pastorálnej konferencie. Toto zasadnutie bolo veľmi vzácne, a to hneď z niekoľkých dôvodov. Stretnutie sa uskutočnilo na sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebo, a zároveň bolo vzácne aj tým, že prvýkrát v histórii sa farári Rimavského seniorátu stretli práve v tejto malej dedinke. Do tretice bolo zasadnutie SPK vzácne aj skutočnosťou, že sa na ňom tiež prvý raz v histórii zúčastnil brat generálny biskup Miloš Klátik.

Babinec je fíliou cirkevného zboru v Kraskove. Je to malá vymierajúca dedinka s poslednými 80 obyvateľmi - z toho je 45 evanjelikov, ktorí sa snažia zachovať svoju vieru živú ako odkaz svojich predkov. Súčasne sa s vypätím všetkých síl snažia opraviť svoj inak veľmi útulný chrám Boží.

Na začiatku sme sa stretli v priestoroch obecného úradu, kde nás privítal pán starosta Jaroslav Benda, administrátor seniora Rimavského seniorátu Dušan German a Martin Riecky, farára z Kokavy nad Rimavicou, ktorý je zároveň administrátorom cirkevného zboru Kraskovo aj fílie Babinec. Spoločne sme sa odobrali do chrámu Božieho, kde nám brat generálny biskup prislúžil sviatosť Večere Pánovej.

Potom sa začalo rokovanie pastorálnej konferencie, ktorú brat generálny biskup Miloš Klátik začal svojou prednáškou na tému Diaspora. Po následnej diskusii sme rokovali o aktuálnych otázkach v senioráte a v cirkvi. Po skončení sme sa rozišli z tejto maličkej obce duchovne povzbudení vierou jej obyvateľov, obohatení Božím slovom a všetkým, čo sme tu spoločne prežili.

Martin Riecky | 24.5.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart