Spoločná grilovačka v Hrachove

Kňazi Rimavského seniorátu sa stretli na spoločnej grilovačke. Vzájomné upevňovanie vzťahov, rozhovory, piesne, delenie sa s radosťami aj problémami v cirkevných zboroch boli obsahom neformálneho stretnutia. „A pozorujme sa vospolok, aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom.“ Žid 10, 24

Janka Miháliková, zborová farárka, Rim. Brezovo | 1.8.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart