Spomienka na Jána Paulova v Gem. Polome

Práve dnes uplynulo 50 rokov od chvíle, keď bol náš zborový farár Ján Paulov uväznený. Stalo sa tak v pondelok 28. novembra 1961. Následne bol vo vyšetrovacej väzbe v Košiciach a v júni 1962 ho odsúdili na 18 mesiacov odňatia slobody.

Spolu s ním boli odsúdení aj ostatní traja členovia „KVAP-u“: brat farár Kasanický, Velebný a Antal. Pri tejto príležitosti sa v našom Cirkevnom zbore ECAV Gemerská Poloma konali spomienkové služby Božie, počas ktorých sme si pripomenuli život a dielo nášho brata farára.

Na službách Božích sa zúčastnila i jeho manželka pani Emília Paulová, ktorá pricestovala z Trenčína a prihovorila sa prítomným v chráme. Kázeň slova Božieho znela na text z Písma svätého zo Skutkov apoštolov 16, 23 – 31. Presne na túto časť Písma kázal brat farár Ján Paulov, keď v auguste 1991 navštívil náš cirkevný zbor po 30 rokoch od jeho uväznenia.

Počas služieb Božích zaspievali deti z detskej besiedky pieseň Ježiš, Ty máš meno najkrajšie a zborový spevokol pieseň Dopraj mi s Tebou prebývať. Konfirmandi poslúžili čítaním vybraných textov zo životopisnej knihy Jána Paulova Cestou môjho života.

Sme vďační Pánu Bohu za vieru, ktorú dáva do sŕdc svojim služobníkom a ktorá je pevná aj napriek prekážkam a utrpeniu. Prosme Pána Boha každý deň o takúto vieru. Boli to pre nás príjemné chvíle spojené so smútkom a spomienkami, ale zároveň aj radosťou zo spoločného stretnutia a vzájomných rozhovorov. Na takýchto vodcov budeme aj v budúcnosti radi spomínať.

Janka Maťová, zborová farárka | 28.11.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart