Spomienka na M. R. Štefánika v Košariskách

Osobnosť presahujúcu hranice obce i Slovenska si pripomenuli v CZ ECAV Košariská – Priepasné 3. mája 2011 na pietnej spomienke k 92. výročiu tragického úmrtia významného rodáka gen. Dr. M. R. Štefánika, syna prvého košarišského evanjelického farára.

Program pietnej spomienky sa začal večernými službami Božími v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Košariskách. Na úvod domáci brat dozorca Ján Židek privítal zúčastnených hostí. Zvesťou slova Božieho poslúžil biskup ZD Milan Krivda. Brat biskup kázal na text 2. Tim. 2, 8 – 9. Program služieb Božích svojím vystúpením obohatil aj cirkevný spevokol Košariská – Priepasné s piesňou Letel sokol.

Po službách Božích účastníci spoločne s bratmi farármi a predstaviteľmi verejnej správy položili kyticu kvetov k soche Milana Rastislava Štefánika na nádvorí Múzea Milana Rastislava Štefánika, ktoré sa nachádza v bývalej evanjelickej fare v Košariskách. Práve tu sa v rodine evanjelického kňaza Pavla Štefánika 21. júla 1880 narodil M. R. Štefánik a tu aj vyrástol v prostredí plnom viery a národného cítenia.

Spomienka pokračovala na Bradle zapálením vatier na Mohyle gen. Milana Rastislava Štefánika, kde sa okrem predstaviteľov verejnej správy prihovoril zúčastneným aj brat biskup Milan Krivda.

Viera Fajnorová | 16.6.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart