Spomienka na obete totality v Myjave

12. 12. 2010 si členovia cirkevného zboru v Myjave a Konfederácie politických väzňov Slovenska pripomenuli obete totalitného komunistického režimu z Myjavy a okolia. Z nich žije už iba Ján Zeman.

Práve Jánovi Zemanovi, bývalému väzňovi z Myjavy, 16. novembra 2010 udelil Ústav pro studium totalitních režimu v Prahe cenu Václava Bendu za slobodu a demokraciu.

Spomienka na obete totalitného komunistického režimu z Myjavy a okolia sa začala službami Božími v chráme Božom, na ktorých liturgovali domáci zboroví farári Samuel Mišiak a Jaroslava Mišiaková, ktorá v kázni slova Božieho použila výstižné citáty z kázne bývalého myjavského farára Júliusa Cibulku, ktorý bol tiež prenasledovaný komunistickým režimom. Po službách Božích program pokračoval v zborovej sieni, kde predstaviteľa KPVS, CZ Myjava a Ústavu pro studium totalitních režimu zablahoželali Jánovi Zemanovi k blížiacim sa 87. narodeninám a odovzdali mu dary, medzi inými aj jeho vyšetrovacie spisy z archívu Ústavu. Nasledovala prednáška Mgr. Juraja Kalinu z Ústavu pro studium totalitních režimu o súdnom procese Ján Zeman a spol., v ktorom boli občania Myjavy odsúdení na vysoké tresty. Boli v ňom odsúdení J. Zeman, O. Zemanová, P. Kusenda, V. Šimko, E. Šimková, J. Škoud, O. Pavel, M. Freund a M. Kavický. Ján Zeman bol odsúdený na trest smrti a na jeho výkon čakal v leopoldovskej samotke dva roky. Na základe diplomatickej intervencie od jeho rodičov z USA mu bol trest zmenený na doživotie. Vo väzení prežil 14,5 roka, jeho manželka Oľga Zemanová 8 rokov, odsúdená bola na 14 rokov. Prítomný bol aj Miroslav Šimko, ktorého otcovi Viliamovi Šimkovi tiež zmenili trest smrti na doživotie. Na záver brat farár Samuel Mišiak vyzval na spomienku a minútu ticha venovanú zosnulým obetiam režimu.

Na podujatí sa zúčastnil aj generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR plk. Jaroslav Balocký, riaditeľ Archívu Ústavu pamäti národa Mgr. Ľubomír Ďurina, podpredseda Správnej rady Ústavu pamäti národa PhDr. Ján Ondriaš a členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska.

Peter Sandtner, KPVS  | 13.12.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart