Spomienka na padlých v Petržalke-Kopčanoch

V duchu ľudskosti, úcty a tolerancie sa v Petržalke-Kopčanoch dňa 1. novembra 2007 uskutočnila tichá spomienka na padlých v prvej svetovej vojne, spojená s položením pamätného venca k centrálnemu krížu na vojenskom cintoríne prvej svetovej vojny. Pietna spomienka bola spojená s ekumenickým Božím slovom a doplnená skladbami v podaní C. a k. komorného dychového orchestra.

Citát na stuhe pamätného venca bol z Evanjelia podľa Lukáša 13, 29:
„A prídu od východu i západu, od severu i od juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve.“

Spomienkou chceli organizátori - miestni petržalskí a mestskí bratislavskí poslanci - nadviazať na tradíciu, ktorá existovala medzi rokmi 1919 až 1938 a následne bola prerušená druhou svetovou vojnou a ďalšími rokmi totality a následného nezáujmu.
Na cintoríne je pochovaných vyše 330 vojakov národov a národnosti Rakúsko-Uhorska a vojnoví zajatci, ktorí v rokoch 1917 až 1918 zomreli na zranenia či choroby v Bratislave.
C. a k. komorný dychový orchester vystúpil v uniformách rakúskej armády 1. svetovej vojny. Zahrali "Modlitbu pred bitkou", čo bola oficiálna c. a k. skladba , ktorá sa hrávala na poľných omšiach pred nastúpením jednotiek na front, ako aj skladbu "Mal som kamaráta", smútočnú skladbu talianskej armády, pretože na cintoríne sú pochovaní aj talianski zajatci.
Ekumenické Božie slovo a modlitbu predniesli páni farári Vladimír Kmošena z Ev. a. v. kostola Svätej Trojice a Andrej Fordinál z Kostola Sedembolestnej Panny Márie, obaja z Bratislavy-Petržalky.

Ernest Huska | 9.11.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart