Spomienková slávnosť v Kokave nad Rimavicou

V nedeľu 14. októbra 2007 sa v cirkevnom zbore v Kokave nad Rimavicou (Rimavský seniorát) konala milá slávnosť. Pripomenuli sme si vzácne nedožité narodeniny predkov rodiny Bancíkovcov, ktorí kedysi pôsobili v našom zbore. Bolo to 150 rokov od narodenia Samuela Bancíka, 115 rokov od narodenia Aladára Bancíka, 95 rokov od narodenia Márie Bancíkovej a 85 rokov od narodenia Dariny Bancíkovej.


Samuel Bancík pôsobil ako kňaz kokavskej evanjelickej cirkvi v rokoch 1890 – 1925. Dňa 3. augusta 1911 zhorela väčšia časť obce, ako aj kostol, fara a cirkevné školy. Samuel Bancík prišiel aj o svoju milovanú manželku Máriu. Ale nevzdal sa, chodil po celom Rakúsko-Uhorsku, ako aj po Nemecku a zbieral peniaze na nový kostol. Ten vystavili od základov na mieste pôvodného a za necelé dva roky bol 6. júla 1913 posvätený. Preto je mu náš zbor za toto nadľudské úsilie nesmierne vďačný.
Po Samuelovi Bancíkovi prevzal vedenie cirkevného zboru jeho syn Aladár Bancík, ktorý tu založil Združenie evanjelickej mládeže. Vnučkou Samuela Bancíka bola Darina Bancíková, ktorá sa stala prvou evanjelickou farárkou na Slovensku. Nemala najľahší život, lebo bola vo vykonštruovanom procese s ďalšími evanjelickými farármi obvinená a odsúdená za údajné podvracanie republiky. Trpela však odhodlane za svätú vec Kristovu. Ďalšou vnučkou Samuela Bancíka bola Mária Bancíková, ktorá sa stala vynikajúcou slovenskou herečkou. Debutovala v roku 1938 českým filmom režiséra Jána Bora Neporažená armáda. Jednou z jej najvýznamnejších postáv je Zuzka Šechnárka z filmu režiséra Andreja Letricha Drevená dedina.

Rodina Bancíková je v súčasnosti veľmi rozvetvená. V sobotu a v nedeľu sa zišlo jej najbližších 60 členov v Kokave nad Rimavicou, aby si spolu s cirkevným zborom pripomenuli vzácne výročia týchto svojich predkov. Pripomenuli sme si ich na službách Božích. Slovom Božím poslúžil domáci zborový farár Martin Riecky. Služby Božie obohatil domáci spevokol. Po službách Božích nasledoval koncert venovaný týmto významným osobnostiam. Umeleckým prednesom nás sprevádzal pán Alfréd Swan, hrou na organe pán Belo Riečan, spevom pani Svetlana Križáková a Mária Uhrinová. Po koncerte sme sa odobrali na miestny cintorín, kde sú tieto významné osobnosti pochované, odkiaľ sme sa rozišli po zaspievaní hymnickej piesne Kto za pravdu horí. Počas podujatia sme prežili pekné chvíle v chrámovom spoločenstve, ako aj pri spoločných rozhovoroch.

Martin Riecky | 21.10.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart