Spomienkové stretnutie v obci Kráľ

Miestny odbor Matice slovenskej v Králi, Evanjelický a. v. cirkevný zbor Tornaľa – dcérocirkev Kráľ a ďalší organizátori usporiadali 28. apríla 2007 v obci Kráľ (okres Rimavská Sobota) krásne spomienkové stretnutie Návraty, spomienky – hľadanie 2007 pri príležitosti 60. výročia návratu Slovákov z Nového Klenovca (Ukrajina) do vlasti.

Účastníci stretnutia sa začali schádzať okolo 9. hodiny v sobotu ráno. O 10.30 sa začali spomienkové služby Božie, na ktorých kázal dôstojný brat biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku Milan Krivda. Prítomní boli vznešený brat senior Rimavského seniorátu Dušan German a senior Košického seniorátu Ján Hruška, seniorálna kaplánka Hontianskeho seniorátu Katarína Kmecová, seniorálna kaplánka Rimavského seniorátu Silvia Mariňáková a napokon domáci zborový farár Michal Gubo. Na milom spomienkovom stretnutí sa zúčastnili aj neordinovaní funkcionári a predstavitelia miestnych samospráv.

V rámci služieb Božích bola odhalená i pamätná tabuľa venovaná pamiatke všetkým duchovným, ktorí zaopatrovali Novoklenovčanov od roku 1827 až po súčasnosť. Po službách Božích položili kvety pri pamätníku návratu Slovákov z Ukrajiny do vlasti.

V popoludňajších hodinách bol v miestnom kultúrnom dome bohatý kultúrno-umelecký program.

Michal Gubo, zborový farár CZ Tornaľa | 22.5.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart