Spomínali aj v Hlbokom

Slávnostné služby Božie, venované spomienke na J. M. Hurbana, sa konali aj v Hlbokom, kde Hurban pôsobil ako farár až 45 rokov. Hostí pri tejto príležitosti privítala domáca farárka Anna Ďurcová. Božie slovo zvestoval biskup Západného dištriktu Milan Krivda, ktorý si za tému kázne zvolil slová: „Cirkev budujme na Kristovi vo veľkej zodpovednosti pred Pánom Bohom.“

Program obohatila spevom pokonfirmačná mládež a prednáškou o Hurbanovi farár Miroslav Hvožďara. Na záver veriaci položili kvety k mohyle J. M. Hurbana, ktorej tvorcom je známy slovenský architekt Dušan Jurkovič. -aď-

Anna Ďurcová | 26.3.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart