Spoznávali zbory v Považskom senioráte

V nedeľu 21. júna 2009 členovia CZ Levice so svojím zborovým farárom a konseniorom Dunajsko-nitrianskeho seniorátu Mgr. Róbertom Mišových navštívili CZ Nové Mesto nad Váhom, Zemianske Podhradie a Beckov v Považskom senioráte.

V evanjelickom chráme Božom v Novom Meste nad Váhom na hlavných službách Božích vystúpili s dvoma piesňami. Hudobným sprievodom služieb Božích poslúžila manželka brata farára z Levíc Mgr. Alena Mišových. Novomestským cirkevníkom sa prihovoril R. Mišových, ktorý predstavil CZ Levice. Dejiny a súčasnosť novomestského CZ priblížil návštevníkom vo forme počítačovej prezentácie domáci zborový farár Mgr. Ľubomír Ďuračka, ako aj zborový dozorca Ing. Miroslav Trúsik.

Návštevníci z Levíc si so záujmom prezreli novomestský chrám a tí smelší dokonca vystúpili na kostolnú vežu, odkiaľ ocenili výhľad ne celé mesto i jeho okolie.

Daniel Baláž | 23.6.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart