Správa o dni radosti v Banskej Bystrici

Banskobystrický zbor prežíval v sobotu 14. júna 2008 mimoriadnu udalosť. Po vyše 50-ich rokoch boli inštalovaní zboroví farári a po prvý raz v histórii zboru išlo o manželský pár, ktorým boli Mgr. Slávka Koštialová a Mgr. Daniel Koštial. Do funkcie zborového dozorcu bol uvedený Ing. Vladimír Zeman. Zborových farárov inštaloval a zborového dozorcu do funkcie uviedol brat senior Mgr. Peter Ján Soták.

Pri inštalácii nemohla chýbať blízka rodina, osemnásť oltárnych bratov a sestier, ale ani delegácie z rodných zborov Dudiniec, Zlatého, Bardejova a zo zborov v Opinej i Kalnej nad Hronom, kde farárska dvojica účinkovala pred pozvaním do Banskej Bystrice.
Brat senior Mgr. Peter Ján Soták vo svojom príhovore zdôraznil potrebu obnovy a vyzval členov banskobystrického zboru, aby od nových farárov prijímali nové veci s porozumením.
Kázňou Božieho slova na základe biblického textu L 10, 21 -2 4 sa zhromaždeným prihovoril brat biskup Mgr. Milan Krivda , ktorý vyslovil želanie, aby banskobystrický zbor svojím životom svietil v senioráte aj v celej cirkvi. Nasledovali príhovory oltárnych bratov, sestier a ďalších hostí plné povzbudenia inštalovanej farárskej dvojici a do funkcie uvedenému zborovému dozorcovi. Podnecovali k obnove činorodého života zboru s poukázaním na to, že ECAV nemôže vystačiť iba s návratmi k spomienkam a chválam našich predkov z minulých stáročí. Príznačným bolo vystúpenie niekdajšieho zborového farára ThB. Milana Hargaša, ktorého pred vyše 30-imi rokmi z večera do rána „odpratal“ z banskobystrickej fary vtedajší komunistický režim. Jeho slová vďaky za možnosť zdieľať radosť z inštalácie nových zborových farárov boli pre členov banskobystrického zboru veľkým zadosťučinením. Zborová slávnosť sa tak naplnila atmosférou spoločenstva, v ktorom oslovenie „brat“, „sestra“ nebolo iba púhou zdvorilosťou, ale vyjadrením úprimného vzťahu bratov a sestier vo viere. Boli to prúdy živej vody, čo zvlažovali srdcia prítomných a povzbudzovali banskobystrický evanjelický zbor do ďalšej práce.
Srdečná vďaka hosťom za slová povzbudenia a tiež všetkým, ktorí sa pričinili o radostný priebeh slávnostného dňa. S dôverou sa spoliehame na pomoc Hospodina aj vo „všedných“ dňoch a veríme, že s dobrou vôľou nájdeme aj v nich dostatok dôvodov na pokračujúcu radosť. Chceme zabúdať na to, čo je za nami, a nestrácať zo zreteľa cieľ, ktorý je pred nami (F 3, 13 - 14).

Ing. Ján Biba, zborový kurátor | 27.6.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart