Správa s DD žien VD

Dňa 18. októbra 2008 sa v Ev a. v.. chráme Božom vo Východnej uskutočnil 13. dištriktuálny deň žien Východného dištriktu. Celé stretnutie sa nieslo v duchu slov „Som pokrstený/á!?“

Význam a hodnotu krstu si mohli prítomní uvedomiť zo slov biskupa Východného dištriktu či emeritného biskupa Jána Midriaka, ale tiež vhodnými prezentáciami reflektujúcimi situáciu moderného človeka a jeho pohľad na Krst svätý.

Téme krstu boli venované tri prednášky, ktoré vysvetlili biblický význam krstu, jeho dôležitosť a význam krstu v každodennom živote kresťana – v rodine a zbore. Pekným spestrením boli vystúpenia domácich spevokolov, ale aj spevokolu zo Žaškova.

Príjemné spoločenstvo dopoludňajších hodín pokračovalo aj popoludňajším programom v evanjelickom dome hosťujúceho cirkevného zboru. V rámci programu vystúpil detský spevokol Zvonček z Hýb, ale aj divadelný súbor detí z Dovalova. Duchovnú hĺbku stretnutia umocnili svedectvá niekoľkých žien, ktoré sa s prítomnými podelili o svoje životné príbehy.

Daniel Hanko | 3.11.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart