Správna cesta na Liptove

Ideš správnou cestou? Ideš Božou cestou? Tieto otázky si kládli v dňoch 19. – 21. 11. 2010 členovia detského spevokolu Radostné srdiečka spolu s členmi spevokolu dospelých z CZ ECAV Podlužany na sústredení spevokolov v Janoškovom dome.

Okrem množstva nácvikov pod vedením brata farára Jozefa Havrilu ml., hier a oddychu v Aquaparku Tatralandia si účastníci sústredenia kládli spomínané otázky a spolu so sestrou farárkou Zuzanou Havrilovou a hľadali na ne odpovede. Ako pomôcka pri hľadaní nám poslúžila kniha proroka Jonáša. Práve biblická postava Jonáša je pre nás typickým príkladom toho, ako Boh naplánoval životnú cestu človeka, ukázal mu ju, ale človek stále chce konať podľa seba a tak ide vlastným smerom, vlastnou cestou. Čas milosti nám však trvá, a tak ako aj Jonáš po trpkých skúsenostiach pochopil, že správna cesta je tá Božia cesta, aj my si môžeme, ba priam musíme uvedomiť, kadiaľ sa uberáme a kadiaľ by sme sa mali uberať. Boh pomocou ryby vrátil Jonáša na to miesto, kde Jonáš urobil zlé rozhodnutie a vybral sa svojou cestou. Takisto ako Jonáša, aj nás mnohokrát Pán Boh vracia na miesta, kde sme sa zle rozhodli a čaká, čo spravíme.

Naše jesenné sústredenie sme spoločne zakončili na službách Božích v cirkevnom zbore vo Východnej, kde obidva naše spevokoly poslúžili nacvičenými piesňami, ktorými sme chválili Boha. Je dobré, keď sa vie mnoho hrdiel rôznych generácií spojiť do spoločnej oslavy Pána Boha a aj takýmto spôsobom využiť čas, ktorý nám Pán Boh dal a pripraviť sa na jeho druhý príchod.

Na záver sme sa po chutnom obede vydali tou správnou cestou domov a práve teraz, keď zažívame čas adventu, môžeme si ďalej klásť otázky o našom smere a skúmať samých seba, či ozaj sme na tej správnej ceste. Milý brat, milá sestra, ideš správnou cestou? Využi tohtoročný advent a hľadaj cestu, ktorú pre Teba Pán Boh pripravil.

Michal Koreň  | 2.12.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart