Starší členovia zboru spoznávajú iné zbory

Cirkevný zbor v Bratislave-Petržalke a Petržalská evanjelická diakonia usporiadali 9. júna 2007 tradičný autobusový výlet pre starších členov zboru do Považskej Bystrice, Púchova, Záriečia a do Lazov pod Makytou. Sestra farárka Oľga Klátiková privítala všetkých účastníkov a o požehnanie podujatia sa pomodlil brat farár Ivan Rubaninský. Aby cesta rýchlejšie ubiehala, sestra farárka nám prečítala stať z knižky Tesnou bránou. K tomu sme si zaspievali zo „spevníčka“, ktorý pre nás pripravila na túto príležitosť. Ešte sme ho viackrát využili, lebo v každom navštívenom kostole sme si z neho zaspievali za organového sprievodu brata Miloša Matejku, jedného z petržalských kantorov.

Naša prvá zastávka bola v Považskej Bystrici, kde nás privítal brat farár Jaroslav Otepka. Uviedol nás do kostola, ktorý bol postavený v rokoch 1941 – 1943 a pôvodne to mal byť zborový dom. Na vedľajšom pozemku chceli postaviť kostol, no k tomu už nedošlo. Cirkevný zbor bol v rokoch 1934 – 1954 fíliou CZ v Púchove. Od osamostatnenia sa v ňom vystriedali štyria farári: Ján Bajcár, Jaroslav Moncoľ, Miloslav Blaho a teraz Jaroslav Otepka. Zbor má asi 500 členov a priemerná návštevnosť v kostole je asi 80 ľudí. Dôraz kladú na prácu s mládežou, hoci jej nie je veľa. 20. júna tam bolo konfirmovaných 8 konfirmandov.
Ďalšou zastávkou bol Púchov, kde nás privítal brat farár Ondrej Rišiaň. Púchov bol v časoch industrializácie zo základu prestavaný. Všetky staršie budovy s výnimkou kostola a ev. fary boli zrovnané zo zemou a na ich mieste vzniklo moderné mesto i s novými obyvateľmi, ktorí prišli do Púchova za prácou (Gumárne, Makyta). Kostol je novogotický, postavený v 17. storočí. Vyrezávaný oltár sem doviezli prisťahovalcami z Lednice asi v roku 1663. Podľa ústneho podania pred ním stáli Ján Amos Komenský. Kostol práve zdobili na nedeľnú konfirmáciu, kde bude 27 detí osvedčovať svoju vernosť našej cirkvi. Na stene fary sú inštalované dve pamätné tabule: jedna na pamiatku Jána Amosa Komenského a druhá na pamiatku tamojšieho ev. farára a básnika Vladimíra Roya.
Potom sme pokračovali do Lazov pod Makytou, kde nás srdečne privítali členovia cirkevného zboru spolu s dozorcom Milanom Fujeríkom. Brat dozorca nás v krátkosti oboznámil s históriou zboru, ktorý vznikol v 16. storočí. Súčasný kostol bol postavený v rokoch 1846 – 1859. Okrem iných (J. Čierny ml., I. Eľko, B. Hroboň, J. Havrila, J. Hroboň, Ľ. Hroboň, D. Orčík, P. Vanoch a K. Verčina) tu pôsobili naši farári Ján Lacko a Gabriela Kmošenová.
V Záriečí nás privítal miestny farár brat Miroslav Eštok, ktorý tu slúži 5 rokov. Tiež nás oboznámil s históriou zboru, ktorý má asi 1 800 členov a priemerná návštevnosť na sluužbách Božích je asi 200 ľudí. Venujú sa mládeži, založili občianske združenie Lavína, ktorého výťažok slúži mladým na budovanie klubovne. Kostol bol postavený v roku 1786. Nachádza sa v ňom vzácna krstiteľnica z roku 1794 a zvon z roku 1836 . Vedľa kostola stojí podstavec s bustou M. R. Štefánika z roku 1937 pri príležitosti otvorenia železničného spojenia na Horný Lideč, nazvaného jeho menom. Zaujímavosťou je to, že táto busta ako jediná pretrvala roky komunistického temna, a keď ju už chceli odstrániť, občania obce tomu zabránili.
Spiatočnú cestu sme ju zakončili ďakovnou modlitbou Pánu Bohu za ochranu a milé stretnutia s našimi bratmi a sestrami na Považí a poďakovaním sestre farárke za obetavú organizačnú prípravu.

Štefan Škoda | 26.6.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart