Stetnutie Novoklenovčanov v Králi

V obci Kráľ sa 12. mája 2012 uskutočnilo spomienkové stretnutie rodákov – Novoklenovčanov. Zorganizovali ho Miestny odbor Matice slovenskej v Králi a dcérocirkev Kráľ – Abovce z CZ ECAV Tornaľa pri príležitosti 65. výročia návratu Novoklenovčanov do vlasti otcov - na Slovensko.

Stretnutie sa začalo službami Božími v evanjelickom kostole. Liturgovali ThDr. PaeDr. Ján Hruška, senior Košického seniorátu ECAV, Mgr. Marián Bodolló, duchovný EPS v OS a OZ SR a domáci brat farár Mgr. Michal Gubo. Slova Božieho kazateľom bol Mgr. Ľubomír Turčan, riaditeľ vydavateľstva Tranoscius, ktorý za základe kázne volil verše 20 – 22 z 28. kapitoly 1. knihy Mojžišovej. Vo svojej kázni pripomenul odkaz našich predkov, ktorí sa za 120 rokov prežitých v inonárodnom prostredí verne držali Kralickej Biblie a Tranovského kancionála, aby sme aj my, ich potomkovia, mohli vyznávať, že Hospodin je naším Bohom. Vystúpil aj domáci ženský spevokol pod taktovkou sestry kantorky Zuzany Turisovej s piesňou Kristíny Royovej „Hospodin je môj pastier“ a s piesňou Antonína Dvořáka „Otče náš“ v úprave Karola Wurma.

Po skončení služieb Božích sa cca 250 účastníkov tejto slávnosti zastavilo pri pamätníku Novoklenovčanov areáli kostola ECAV, aby si položením kytice kvetov pripomenuli všetkých predkov, ktorých prach spočíva na cintoríne v Novom Klenovci. Za miestnu samosprávu k pamätníku veniec položili František Béreš, starosta obce Kráľ, a Ján Karola, poslanec obecného zastupiteľstva. Pre účastníkov organizátori pripravili obed, ktorý sa podával v miestnom barokovom kaštieli. Mnohí z prítomných Novoklenovčanov si v jeho priestoroch zaspomínalo na obdobie r. 1947. Po opustení domova v Novom Klenovci a príchode na Slovensko do obce Kráľ najviac Novoklenovčanov dostalo ubytovanie práve v tomto barokovom kaštieli. V nejednom prípade sa stalo, že v jednej miestnosti kaštieľa bývali dve i tri rodiny.

Spomienkové stretnutie popoludní pokračovalo kultúrnym programom v kultúrnom dome. Program otvorila novoklenovská folklórna skupina ŠAJAVA s pásmom „História Novoklenovčanov“, v ktorom prítomným rodákom v krátkosti pripomenula pútnickú postať nášho rodu, ktorou prešiel za 185 rokov. Zazneli aj novoklenovské piesne, tak ako sú zachytené v spevníku „Piesne Nového Klenovca“, ktorý v r. 2003 pripravil a vydal Miestny odbor Matice slovenskej v Králi. Folklórna skupina ŠAJAVA vystúpila v zložení: Monika Karolová, Zuzana Hrušková, Pavlína Hrušková, Zuzana Turisová ml., Eva Slopovská, Alena Slopovská, Mariana Hrušková, Zlatica Vrancová, Oľga Turisová, Božena Vrancová, Ľubica Turisová st., Zuzana Turisová st., Ľubica Turisová ml., Pavlína Turisová, Anna Slopovská, Zuzana Karolová, Michal Hruška st., Ján Karola, Peter Vranec, Karol Hruška, Martinko Chalás, Ján Antal, Michal Habovčík.

Prítomným Novoklenovčanom sa veršovaným slovom prihovoril aj JUDr. Pavol Struhár z Klenovca, poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja. Slovo hovorené vystriedali tanec, spev a hudba, keď svojich rodákov prišli pozdraviť členovia folklórneho súboru VEPOR z Klenovca pod vedením Stanislavy a Jaroslava Zvarovcov.

Večer tohto krásneho stretnutia pokračoval besedou a vzájomnými rozhovormi rodákov, spomínaním pamätníkov i spevom novoklenovských piesní v Zborovom dome ECAV v Králi kde organizátori podujatia pripravili pre účastníkov stretnutia aj večeru a ďalšie občerstvenie. Stretnutie rodákov vyvrcholilo tanečnou zábavou v kultúrnom dome v Králi za hudobnej produkcie skupiny M.T.M z Revúcej pod vedením Tibora Faba.

Organizátori, Miestny odbor Matice slovenskej v Králi a dcérocirkev Kráľ-Abovce ECAV ďakujú všetkým rodákom, že svojou účasťou podporili zdarný priebeh tohto spomienkového stretnutia, v ktorom sme sa spoločne poohliadli za históriou Nového Klenovca a za našou minulosťou. Spomienkové stretnutie bolo realizované s finančnou podporou Matice slovenskej.

Ing. Zuzana Hrušková, Král | 23.5.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart